กระตุ้นการขยายตัวของเซลล์เสาในลำไส้

เซลล์เสาขยายตัวเยื่อบุลำไส้จะซึมเข้าไปได้มากขึ้นทำให้สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่เนื้อเยื่อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูที่ได้รับการลอกเทปมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหารอย่างรุนแรงมากกว่าหนูที่ไม่ได้ทำ ในที่สุดนักวิจัยพบว่าการตัดชิ้นเนื้อลำไส้จากเด็กสี่คนที่มีโรคผิวหนังภูมิแพ้มีเซลล์เสามากกว่าเซลล์เด็กสี่คนที่ไม่มีอาการ แม้ว่าจำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติม

เพื่อกำหนดความเกี่ยวข้องของการค้นพบกับมนุษย์ แต่นักวิจัยแนะนำว่าการแทรกแซงเพื่อ จำกัด อาการคันอาจลดความรุนแรงของอาการแพ้อาหารในคนที่เป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้ ารศึกษาในปัจจุบันเสนอว่าการเกาผิวหนังจะกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์เสาในลำไส้เซลล์บางเซลล์ในผิวหนังตอบสนองต่อการเกา เลียนแบบโดยการใช้และถอดเทปเล็ก ๆ บนผิวหนังของหนู โดยผลิตโปรตีนส่งสัญญาณเซลล์เรียกว่า IL-33 ซึ่งเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อ IL-33 มาถึงกระเพาะอาหารมันทำงานร่วมกับ IL-25 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกหลั่งโดยเซลล์ในเยื่อบุของลำไส้