กัมพูชาห้ามนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารในสนามรอบปราสาทนครวัด

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า กัมพูชาออกคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารและห้ามผู้ค้าปูเสื่อให้ลูกค้ารับประทานอาหารในบริเวณสนามหญ้ารอบปราสาทนครวัด เนื่องจากเป็นการทำลายคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์อุทยานโบราณสถานนครวัดระบุว่า ทางการกัมพูชาจะประกาศให้ผู้ค้าและนักท่องเที่ยวทราบเป็นเวลา 45 วัน หลังจากนั้นจะมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

อุทยานโบราณสถานประสาทนครวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของกัมพูชาตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อปี 2535

รายงานระบุว่า ในช่วง 7 เดือนแรก ของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนนครวัดแล้ว 1.39 ล้านคน ทำเงินจากนักท่องเที่ยวถึง 62.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,919 ล้านบาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อเมริกัน และเกาหลีใต้.