บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่เล็กกว่า

บริษัทต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจขนาดเล็กและใช้เวลานานเท่าที่ควรในการลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน AI ใช้เวลานานพอสมควรที่จะเห็นได้ ่างรวดเร็ว

โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทั้งหมด บริษัท ขนาดเล็กยังคงสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยี AI ได้ การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลเพียงเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ได้เป็นอย่างมาก AI ไม่ จำกัด เฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่และเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นรถยนต์ที่ขับด้วยตัวเองหรือเครื่องบินรบแบบอัตโนมัติ มีตัวเลือก AI ที่ราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้โดยนักเทคเชอร์ที่มีเทคโนโลยี