ระดับความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน

แนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับ บริษัท ที่จะทำการระดมทุนในอาเซียน การออกพันธบัตรในสกุลเงินท้องถิ่นโดย บริษัท ในภูมิภาคนั้นเพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2561 โดยเปลี่ยนจาก 83.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 90.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การออกพันธบัตร Asean G3 เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกันจาก 36.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สู่ระดับ 41.93 พันล้านดอลลาร์สกุลเงินไม่ตรงกัน ความท้าทายคือยังมีระดับความไม่สอดคล้องของสกุลเงินระหว่างการใช้เงินและการระดมทุนของผู้ออก อย่างไรก็ตามมีเครื่องมือทางการเงินเช่นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ การค้าข้ามพรมแดนภายในประเทศอาเซียนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความไม่ตรงกัน สำหรับ บริษัท อาเซียนที่ออกในประเทศไทย บริษัท ต่างๆจะยังคงต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับนักลงทุน “ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากฎและข้อบังคับทำให้ประเทศ CLMV ง่ายต่อการออกพันธบัตรข้ามพรมแดนโดยเฉพาะในประเทศไทย บริษัท CLMV มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการเติบโตและลดต้นทุนการระดมทุนของพวกเขา