เบียร์พระหมักในสหราชอาณาจักรขายดีจนผลิตไม่ทัน

เบียร์ยี่ห้อเดียวของสหราชอาณาจักรที่ผลิตโดยสำนักสงฆ์กำลังขายดีจนไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ โบสถ์ Mount Saint Bernard ใกล้เมืองโคลวิลล์ มณฑลเลสเตอร์เชียร์ เริ่มหมักเบียร์ Tynt Meadow ได้ราวหนึ่งปี และผลิตเบียร์ออกจำหน่ายแล้วราว 30,000 ขวด แต่ปรากฏว่าขณะนี้เบียร์พระ ยี่ห้อนี้กำลังกลายเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

โรงหมักเบียร์ที่โบสถ์แห่งนี้เป็นเพียง 1 ใน 14 แห่งของโลก ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ชื่อคณะสงฆ์ทราปปิสต์ (Trappist) ในการขออนุญาตประกอบกิจการ ส่วนชื่อเบียร์ Tynt Meadow ตั้งขึ้นตามชื่อของทุ่งหญ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มนักบวชเดินทางมาลงหลักปักฐานตั้งแต่ปี 1835 ปัจจุบันเบียร์พระหมักยี่ห้อนี้วางจำหน่ายที่โบสถ์ Mount Saint Bernard และร้านค้าในท้องถิ่น แต่เบียร์ที่ผลิตได้ราว 1 ใน 3 ขายผ่านผู้จัดจำหน่าย และกลายเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์